Belépés Bejelentkezés: Elfelejtett jelszó >
Jegyezz meg

Ingyenes

társkereső regisztráció

Keresztnév
Születési év
 
E-mail cím

Regisztráció

Találkapont.hu szolgáltatás
Általános Szerződési Feltételek / Adatvédelem

Üzemeltető

Az interneten a www.talalkapont.hu címen elérhető szolgáltatás üzemeltetője a Norcom Kft. (Cégjegyzék száma: Cg 13-09-102699,címe: 1033 Budapest, Huszti út 29.)

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

Definíciók

„Weboldal“, „Találkapont“ – a www.talalkapont.hu webcímen vagy mobil eszközön alkalmazás vagy weboldal formájában elérhető szolgáltatás.
„Alkalmazás“ – mobil operációs rendszeren futó program, amely a Találkapont szolgáltatásait (annak egy részét) teszi elérhetővé.
„Felhasználó“ – minden olyan internetező, aki a Találkapontot használja, függetlenül attól, hogy regisztrált-e vagy sem
„Regisztrált felhasználó“ – azon felhasználó, aki regisztrált a Találkapontra.

A szolgáltatás funkciói és leírása :

A Találkapont interneten és mobil telefonon elérhető társkereső szolgáltatás.
Regisztráció
Adatok kezelése
Felhasználó jogai és kötelezettségei
Díjak és díjfizetések
Automatikus szolgáltatás megújítás
Szolgáltatás lemondása
Szolgáltatás megszüntetése
Felelősség korlátozása
ÁSZF módosítása

Általános szabályok

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Találkapont.hu szolgáltatások
Jelen általános szerződési feltételek szabályozzák a magyar vagy külföldi állampolgárságú természetes személy, illetve a magyar és külföldi állam joga alapján létesített jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a továbbiakban: Találkapont.hu Tag) és a Norcom Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) szolgáltatási jogviszonyát, amely Üzemeltető ajánlatának a Találkapont.hu Tag által történő elfogadásával jön létre.

- A Találkapont.hu szolgáltatás bemutatása -

A Találkapont.hu elektronikus, digitális, kényelmi funkciókat kínáló kereskedelmi szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás), amely a Találkapont.hu Tagok számára az interneten, mobiltelefonon keresztül érhető el.
A Találkapont.hu szolgáltatás használatán keresztül elérhetővé válik a Tagok számára a Találkapont.hu saját és az Üzemeltetővel szerződéses jogviszonyban álló partnerek kínálatában szereplő elektronikus, digitális (és/vagy fizikai) termékek, tartalmak, szolgáltatások internetes bankkártyás vagy sms vagy egyéb fizetési móddal történő kiegyenlítésére a termékek/szolgáltatások megvásárlására. Az elérhető termékek, tartalmak, szolgáltatások kínálatát Üzemeltető folyamatosan bővíti.

Az sms szolgáltatáshoz kapcsolódó személyes adatok vonatkozásában a DiMoCoKft adatfeldolgozást végez. DiMoCo Hungary Számítástechnikai & Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 301.; cégjegyzékszám: 13-09-156344; adószám: 12693065-2-13; a DiMoCo); és
www.dimoco.hu

A Találkapont.hu automatizált társkereső szolgáltatás, amely a Tagok által önként megadott a szolgáltatásba feltöltött adatok segítségével valósul meg. A szolgáltatás egyes elemei a megjelenítő eszköz (pl. mobiltelefon) tudásától függően kiegészül hely alapú információk felhasználásával is (a Tag helyének azonosítása, ezen adatok felhasználása). A pozíciók meghatározása lehet pontatlan vagy pontos (gps).A pontatlan pozíció használata közben a regisztrált község, település területén jelenítjük meg a felhasználót ( a valóságnak nem megfelelő, véletlen szerű pozíció megjelenítés), a pontos ( gps) alapú pozíció pont meghatározás a gps, hálózat szolgáltatók által átadott információk szerint történik. Az információkat minden esetben a Tagnak regisztrálnia és engedélyeznie kell. Engedély nélkül semmilyen információt nem használunk és nem közlünk.A Tagok a szolgáltatásokat saját felelősségükre használják.A Találkapont.hu ezen szolgáltatásból fakadó bármilyen sérelemért vagy kárért felelősséget nem vállal.

A Tag az adatok feltöltésekor a szabadszavas mezőkben nem adhatja meg tartózkodási helyét , elérhetőségeit (Pl.: cím, email cím , telefonszám, közösségi oldal elérés stb) kivéve ha azokat az Üzemeltető kifejezetten kéri vagy engedi.

A Találkapont.hu szolgáltatást kizárólag regisztrált tagok vehetik igénybe. Mielőtt a regisztrációval Ön is a Találkapont.hu tagjává válna, kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi szerződési feltételeket, mivel azok az Ön és az Üzemeltető között létrejövő szerződéses megállapodás alapját képezik.

Az alábbiakban olvasható a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó írásbeli Megállapodás a Találkapont.hu üzemeletetőjével. Ahhoz, hogy Tagként regisztráljon és igénybe vehesse a Találkapont.hu szolgáltatást, egyet kell értsen jelen Szerződési Feltételekkel, melyek kötelezőek Önre nézve.

Ha Ön egyetért jelen Szerződési Feltételekkel, kérjük jelölje be a regisztrációs lap alján található négyzetet, amely a következőt jelképezi:

"A Találkapont.hu szolgáltatás használatára vonatkozó Szerződési Feltételeket elolvastam, azokat elfogadom, azokkal egyetértek – regisztrálok és a Találkapont.hu üzemeltetőjével elektronikus szerződést kötök."

A négyzet bejelölése által Ön kötve lesz az alábbi szerződéses feltételekhez, ezért amennyiben nem ért egyet azokkal, kérjük, ne regisztráljon Találkapont.hu tagként. A Szerződés és a szerződéskötés nyelve magyar.

1. A Szolgáltatási jogviszony

1.1 A jogviszony létrejötte

A szolgáltatási jogviszony a regisztrációval, valamint jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre Találkapont.hu tag és Üzemeltető között.

1.2. A Találkapont.hu szolgáltatás tartalma

A Találkapont.hu online társkereső szolgáltatás, a regisztrált tagok számára elérhetővé teszi más tagok információt, és lehetőséget biztosít a tagok közötti kapcsolatfelvételre különböző eszközökkel. A szolgáltatás egyes részei elérhetőek Android és iOs operációs rendszert használó telefonokról is ( későbbiekben windows is), illetve a szolgáltatás egyes elmei csak ilyen telefonokról érhetőek el.

1.2.1. Az ingyenes szolgáltatás csomag

Az ingyenesen elérhető szolgáltatás csomaghoz tartozó funkciók, szolgáltatások a weboldalon az alábbi menüpont alatt találhatóak:

http://www.talalkapont.hu/Talalkapont/index.php?tartalom=elofizetes_osszehasonlitas

1.2.2 Találkapont.hu oldalon a Tagok Platina, Arany és Alap csomagok közül választhatnak. A platina csomag korlátlan hozzáférést tesz lehetővé a Találkapont.hu oldalon. Meglévő arany előfizetés esetén lehetőség van platina csomagra váltani, azonban a fennmaradó időszakra eső díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

1.3 A felek

1.3.1. Üzemeltető adatai

Üzemeltető neve: Norcom Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített neve:Norcom Kft.

Székhely:Magyarország, 1033 Budapest, Huszti út 29.

Cégjegyzékszám: Cg 13-09-102699

Képviseli:Szalai Balázs ügyvezető

Kapcsolat:s info@talalkapont.hu

1.3.2. A Vásárló

Olyan Találkapont.hu Tag, aki a Találkapont.hu internetes oldalán vagy mobil alkalmazásában, SMS-ben az Üzemeltető által nyújtott, 1.2 pontban felsorolt szolgáltatást tartósan, jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadva igénybe vesz, a kereskedelmi szolgáltatásokért, termékekért pedig díjat fizet.

1.4 Szolgáltatási jogviszony időtartama

A szolgáltatási jogviszony a Felek között az ingyenesen elérhető szolgáltatás esetén határozatlan időtartamra jön létre. A visszterhesen elérhető Platina és Arany szolgáltatás esetén előfizetési időszaknak megfelelően határozott időtartamra jön létre, mely automatikusan meghosszabbodik, amennyiben Vásárló az Üzemeltető részére nem jelzi, hogy a jogviszony illetve szolgáltatás meghosszabbítását nem kívánja. Az automatikus megújítást visszterhesen a kiválasztott időperiódusnak megfelelően alkalmazni kell.

1.5 A Találkapont.hu Tagság megszüntetése

A Tagság a 2.10 pontban leírt módon szüntethető meg.

1.6 Recuring – az automatikus megújítás

Ez a szolgáltatásunk későbbiekben kerül bevezetésre

1.7 Jogok és kötelezettségek

A Találkapont.hu tag kijelenti, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával Üzemeltető 1.2 pontban felsorolt szolgáltatásait igénybe kívánja venni.

A Találkapont.hu tag Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli.

A Találkapont.hu tag vállalja, hogy regisztrációjának törlése esetén tagdíját Üzemeltetőtől vissza nem követeli. Üzemeltető a Partnercégek  vagy a találkapont felhasználói bármely magatartásáért, illetve az általuk a Vásárlónak okozott kárért nem felelős. Üzemeltető jogosult jelen szolgáltatási jogviszonyból eredő jogait harmadik személyre átruházni.

A szolgáltatási jogviszonnyal kapcsolatos valamennyi fontos információt Üzemeltető a www.talalkapont.hu honlapon teszi közzé.

2. Adatvédelem, adatbiztonság

2.1. Az adatkezelő neve:

Norcom Kft.

2.2 Az adatkezelő címe:

1033 Budapest, Huszti út 29.

2.3. Elérhetőség:

Norcom Kft. képviselője: Szalai Balázs ügyvezető igazgató

E-mail cím: info@norcom.hu

2.4. A személyes adatok védelme

Az Üzemeltető az adatkezelést a regisztrálók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján a Találkapont.hu internetes honlapon Találkapont.hu tagok esetében végez. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Találkapont.hu Üzemeltetőjéhez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az Üzemeltető – a nyújtott szolgáltatás jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

Az Üzemeltető az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

2.5. Az adatkezelés jogalapja:

Az Üzemeltető bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdés rendelkezése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása mellett kezeli.

2.6. A kezelt adatok köre:

A. A tag által a Találkapont.hu szolgáltatás igénybevételéhez szükséges kötelezően, az internetes felületen történt regisztráció során megadott adatok:

keresztnév (kizárólag a keresztnév mely nem becenév,nem fantázianév és nem tartalmazhat a keresztneven kívül semmit Pl.: számot),nem, kapcsolat típusa,születési év,-hó,-nap,lakhely,magasság,testalkat, anyanyelv, beszélt nyelvek, családi állapot, sport,legmagasabb iskolai végzettség, dohányzás, e-mail cím, jelszó, néhány szó magamról ( kizárólag a Tagról, személyiségéről , igényeiről, elvárásairól szólhat)

B. A Vásárló döntése alapján ( nem kötelező ) megadott adatok:

A kötelező regisztrációs adatokon kívül minden adat.

Ezen adatok megadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére a Norcom Kft. személyre szabott szolgáltatási ajánlatokat, illetve reklám anyagokat küldhessen. A Norcom Kft. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről, és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény. Törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben a Tag adatait eljuttatja a Norcom Kft-hoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Norcom Kft. – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje. A Norcom Kft. az interneten hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

A Találkapont.hu szolgáltatás használata közben a szolgáltatás sütiket (cookie-kat) helyez el a Tag számítógépén, hogy a Szolgáltatás használható legyen. Ezen sütiket a Szolgáltatás használatának a céljából valamint anonim látogatottsági adatgyűjtés céljából helyezi el.

C. A www.talalkapont.hu oldal megtekintése során rögzítésre kerül a tag számítógépének IP címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a vásárló számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A www.talalkapont.hu a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

2.8. Az adatkezelés célja:

A. A Tag által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a vásárló jogosultságának azonosítása, valamint a megrendelés elektronikus vagy egyéb módon történő visszaigazolása, kényelmi funkciók biztosítása.

B. A Tag önkéntes döntése alapján a regisztrációs profilban megadott adatok vagy kibővített regisztráció estében belső internetes közösség alkotása, a vásárlók, tagok azonosítása. Az adatokat a szolgáltató felhasználhatja arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési csíkokon (banner), belső üzenetben, személyre szabott reklámok jelenjenek meg.

A szolgáltató a Találkapont.hu Tag megadott E-mail és telefonszámot felhasználhatja információ, direkt reklámok küldésére. A szolgáltató belső üzenetben bármikor, bármit üzenhet. A Találkapont.hu Tag a belső üzenet küldését csak a regisztrációja törlésével tilthatja meg. A Találkapont.hu Tag a belső üzenet érkezéséről szóló E-mail üzenet értesítőt leállíthatja a "Beállításaim" menüpontban.

C. A Találkapont.hu megtekintése során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a vásárló előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

2.9. Az adatkezelés időtartama:

2.9.1 A Találkapont.hu tag által kötelezően megadott adatok esetében mindaddig nyilvántartjuk amíg a tagja a Találkapont.hu-nak. A Találkapont.hu Tag önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 30 munkanapon belül töröljük az adatokat. Amennyiben a vásárló jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Találkapont.hu a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.

2.9.2. A Tag döntése alapján a profilban megadott adatok esetében, amíg Tag döntése alapján azokat a profiljában megjeleníti, illetve elektronikusan küldött reklámok esetében, amíg a szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a Tag nem él.

2.9.3. A Találkapont.hu megtekintése során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében a rendszer tárolja az adatokat. Az utolsó látogatás időpontját a rendszer a vásárló következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja.

2.9.4. Üzemeltető a felhasználási feltételekben meghatározott feltételek esetén külön indoklás nélkül átmenetileg korlátozhatja a felhasználó működését a Talalkapont.hu-n. Ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.

2.10.A. A személyes adatok, tagság törlése / felfüggesztése:

A törlés a Beállítások menüponton belül az alábbi linken található:

http://www.talalkapont.hu/Talalkapont/index.php?tartalom=beallitasaim_oldalak&tab=adatlap

A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 8 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén  a 2.8. Az adatkezelés célja pontban leírt (A és B pont) adatok nem állíthatóak helyre.

2.10 B. Felfüggesztés

A felhasználó a teljes adatlapját – a profilban szereplő adatok, fotók- törlés nélkül felfüggesztheti. Ebben az esetben a Tag hozzáfér profiljához de azt a felfüggesztés alatt mások nem láthatják. A felfüggesztés bármikor megszüntethető és a profil aktiválható.

Fotók:

A tag által feltöltött fotók kizárólag olyanok lehetnek, melynek felhasználási jogával a Tag rendelkezik.

A feltöltött fotókon jól kivehetően ( nem homályos, éles, nem tükröződő, álló kép, nem grafika és grafikai elemet nem tartalmazhat, stb.) csak a Tag szerepelhet (egyedül, más személyek nem, valóságnak megfelelő, élőkép). Nem szerepelhet fehérneműben, meztelenül, közízlést és a törvényt nem sértheti illetve nem jeleníthet meg reklámot. Ellenkező esetben azt a szolgáltató törölheti.

A feltöltött fotókon csak a Tag szerepelhet (egyedül, más személyek nem), nem szerepelhet fehérneműben, meztelenül, közízlést és a törvényt nem sértheti illetve nem jeleníthet meg reklámot. Ellenkező esetben azt a szolgáltató törölheti.

2.11. Reklámok:

A vásárlók érdeklődési körének megfelelően a szolgáltató reklámokat jeleníthet meg a honlap látogatása során letöltött oldalakon, amelyek egyben számára hasznosabb, érdekesebb információkkal szolgálnak. A 2.6. B pontban található adatokat a szolgáltató felhasználja arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámok jelenjenek meg. A hirdetési csíkok kiosztása gép által történik, a kiosztás során személyes adatok nem kerülnek átadásra, feldolgozásra, az adatok elemzése, vizsgálata nem szükséges

2.11.1. A Tag által a belső üzenetben (üzenőfal) elhelyezett, leírt, megjelenített reklámokért 20.000.- Ft + ÁFA/üzenet díjat köteles fizetni.

2.12. Adatbiztonsági intézkedések:

A személyes adatokat magyarországi szerveren tároljuk.

2.13. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

Az Találkapont.hu fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a Tagok előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Tag a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

2.14. A Tagok jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a Tagok tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@talalkapont.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A Tagok kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama 2.10 pont alatt meghatározottak szerint

2.15. Felelősség

Tekintettel arra, hogy az internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.

A Weboldalon található külső hivatkozások (a Találkapont.hu-tól eltérő címtartományra mutató link) követésével letöltött tartalom nem áll az Üzemeltető befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket az Üzemeltető törli, vagy módosítja.

A Weboldal közösségi tartalmában (pl. bemutatkozó szövegek), valamint a Weboldalon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében az Üzemeltető minden felelősséget kizár.

Moderálás

A tagok által feltöltött adatokat a szolgáltató áttekinti. Az ászf -ben leírtakkal és/vagy a törvénnyel ellentétes információk megjelenését megtagadhatja és törölheti.

2.16. Jogérvényesítési lehetőségek:

A Tag jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az info@talalkapont.hu e-mail címen.

3. ÁSZF elfogadása, szolgáltatási díj, bankkártyával történő fizetés

3.1. Ászf elfogadása

Amennyiben a Tag a Találkapont.hu szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, internetes felületen történő regisztráció során a fentebb felsorolt adatait Üzemeltetőhöz eljuttatja, jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadása után a REGISZTRÁCIÓS OLDAL ,Mentés” gombra kattintva hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Üzemeltető adatait jelen szolgáltatási jogviszonyban felhasználhassa, valamint a szolgáltatási díjat az Üzemeltető megkapja.

3.2. A kereskedelmi szolgáltatás díjai

Találkapont.hu Üzemeltetőjének saját és Üzemeltetővel szerződéses viszonyban álló cégek termék vagy szolgáltatás díjszabása megtekinthetőek a konkrét termék aloldalán:

http://www.talalkapont.hu/Talalkapont/index.php?tartalom=elofizetes

3.2.1. Bankkártyával történő fizetés

A Találkapont.hu oldalon lehetőség van bankkártyával történő fizetésre előfizetéses csomag vásárlása esetén. A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti –, mely adatokat kizárólag a CIB Bank kezeli, elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru vagy szolgáltatás ellenértékével.

3.2.2. SMS küldésével történő fizetés

A Találkapont.hu oldalon lehetőség van SMS küldésével történő fizetésre előfizetéses csomag vásárlása esetén. Amennyiben ilyen módon kíván fizetni, az "Előfizetés" gomb megnyomása után válassza az SMS-opciót. Az SMS szolgáltatáshoz kapcsolódó személyes adatok vonatkozásában a DiMoCo Kft. adatfeldolgozást végez.

3.3 Személyes adatok védelme

Az Üzemeltető bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Találkapont.hu Üzemeltetőjéhez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az Üzemeltető - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

Az Üzemeltető az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

4. Záró rendelkezések

4.1. Általános Szerződési Feltételek célja

Jelen Általános Szerződési Feltételek az Üzemeltető és a vele tartós szerződési kapcsolatba lépő Találkapont.hu Tag között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza.

Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben Üzemeltető tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadók

4.2. Általános Szerződési Feltételek Hatálya

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Tagságra vonatkozó jelen Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A módosításig jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései hatályban maradnak.

4.3. Viták rendezése

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen jogviszonyból eredő minden vitás kérdést lehetőleg békés úton kívánnak megoldani. Abban az esetbe, ha a vitás kérdésben nem sikerül írásbeli megállapodást kötniük, akkor a Felek a jelen általános szerződési feltételekből eredő vagy azzal összefüggő valamennyi vitás kérdésben – az értékhatártól és pertárgytól függően – alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Felek jelen általános szerződési feltételeket elolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyták.

5. Panaszkezelés

5.1. A tag által szabályosan benyújtott reklamációt Üzemeltető a kézhezvételtől számított maximum 8 munkanapon belül kivizsgálja.

5.2. A kivizsgálás eredményéről szolgáltató a reklamációt benyújtót elektronikus (e-mail) formában, papír alapon, postai úton, illetve igény esetén telefonon is értesíti 5.1. pontban meghatározott határidőn belül.

5.2.1. Elektronikusan benyújtott reklamáció esetében azon e-mailcímre, melyről benyújtották azt, papír alapú beadvány esetében a beadványban megjelölt értesítési címen Üzemeltető a kivizsgálás eredményéről értesíti a benyújtót.